Mục lục

Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam (cần biết)

Bên cạnh các vấn đề như mở tài khoản, đọc bảng giá hay cách đặt lệnh, thì khung thời gian giao dịch chứng khoán cũng là một yếu tố mà các nhà đầu tư mới bắt đầu cần quan tâm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các quy định về khung thời gian giao dịch chứng khoán các sản phẩm chứng khoán tại thị trường Việt Nam.

Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam (cần biết)
Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam

Ngày giao dịch

Hiện nay ở Việt Nam, các nhà đầu tư có thể giao dịch trên 3 sàn chứng khoán khác nhau là HOSE, HNX và UPCOM. Ngày giao dịch của 3 sàn trên bao gồm:

 • Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
 • Không giao dịch vào 2 ngày cuối tuần và các ngày nghỉ lễ.

Khung thời gian giao dịch chứng khoán

Do chịu sự quản lí riêng của hai sở giao dịch là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chính Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nên khung giờ giao dịch cho các cổ phiếu niêm yết tại 3 sàn HOSE, HNX và UPCOM cũng có sự khác nhau trong quy định, cụ thể như sau:

Khung giờ giao dịch chứng khoán tại HOSE

Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam (cần biết)
Khung giờ giao dịch tại HOSE

Khung thời gian giao dịch chứng khoán trong ngày tại sàn giao dịch HOSE được chia làm 2 phiên nhỏ là phiên sáng (từ 9h đến 11:30) và phiên chiều (từ 13h đến 15h). Mỗi phiên lại có các khoảng thời gian với quy định riêng, áp dụng với tất cả các sản phẩm được niêm yết bao gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền, cụ thể như sau:

 • 09:00 – 09:15: Khớp lệnh định kỳ đầu phiên (ATO – At the opening)

Ở khoảng thời gian này, nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt các lệnh được cho phép sử dụng và đúng như tên gọi “Khớp lệnh định kỳ”, giá của cổ phiếu sẽ được tính toán để có giá ATO – tức là giá mở cửa của cổ phiếu của phiên ngày hôm đó. Mức giá mở cửa này thông thường sẽ là mức giá đạt khối lượng giao dịch lớn nhất trong khoảng thời gian trên.

Các loại lệnh được sử dụng trong phiên: LO, ATO

 • 09:30 – 11:30: Khớp lệnh liên tục phiên I

Đây là khoảng khung thời gian giao dịch chứng khoán được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Các loại lệnh được sử dụng: LO, MP

 • 11:30 – 13:00: Nghỉ trưa

 Đây là quãng nghỉ giữa hai phiên sáng và chiều. Các lệnh giao dịch không được sử dụng trong thời gian này.

 • 13:00 – 14:30: Khớp lệnh liên tục phiên II

Tương tự khớp lệnh liên tục I, đây cũng là khoảng khung thời gian giao dịch chứng khoán được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch

Các loại lệnh được sử dụng: LO, MP

 • 14:30 – 14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC – At the closing)

Giống như khớp lệnh định kỳ mở cửa, khớp lệnh định kỳ đóng cửa là khoảng thời gian nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt các lệnh được cho phép sử dụng và giá đóng cửa của cổ phiếu sẽ được tính toán để có giá ATC. Mức giá đóng cửa này này thông thường sẽ là mức giá đạt khối lượng giao dịch lớn nhất trong khoảng thời gian trên.

Các loại lệnh được sử dụng: LO, ATC

Ngoài ra, trong khoảng 9:00 – 11:30 và 13:00 – 15:00 trong ngày giao dịch, song song với hoạt động mua bán thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch, các giao dịch thỏa thuận cũng được diễn ra và cũng được các công ty chứng khoán thể hiện trên bảng giá của mình.

Khung thời gian giao dịch chứng khoán tại HNX

Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam (cần biết)
Khung thời gian giao dịch chứng khoán tại HNX

Khung thời gian giao dịch chứng khoán trong ngày tại sàn giao dịch HNX quy định riêng cho sản phầm cổ phiếu và hợp đồng tương lai chỉ số VN30, cụ thể là:

Đối với cổ phiếu

bảng giá cổ phiếu

Khung thời gian giao dịch chứng khoán trong ngày tại sàn giao dịch HNX áp dụng cho cổ phiếu được chia làm 2 phiên nhỏ là phiên sáng (từ 9h đến 11:30) và phiên chiều (từ 13h đến 15h), mỗi phiên lại có các khoảng thời gian với quy định riêng, cụ thể như sau:

 • 09:00 – 11:30: Khớp lệnh liên tục I

Không có phiên ATO như tại HOSE, HNX cho phép nhà đầu tư giao dịch bằng phương thức khớp lệnh liên tục như ở HOSE trong cả phiên sáng với các lệnh sử dụng đa dạng hơn.

Các loại lệnh được sử dụng: LO, MTL, MOK, MAK

 • 11:30 – 13:00: Thời gian nghỉ trưa
 • 13:00 – 14:30: Khớp lệnh liên tục II

Tương tự như phiên sáng, khoảng thời gian này cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch bằng những lệnh được cho phép.

Các loại lệnh được sử dụng: LO, MTL, MOK, MAK

 • 14:30 – 14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC – At the closing)

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa là khoảng thời gian nhà đầu tư sẽ tiến hành đặt các lệnh được cho phép sử dụng và giá đóng cửa của cổ phiếu sẽ được tính toán để có giá ATC. Mức giá đóng cửa này này thông thường sẽ là mức giá thỏa mãn tiêu chí khối lượng giao dịch lớn nhất.

Các loại lệnh được sử dụng: LO, ATC

 • 14:45 – 15:00: Khớp lệnh sau giờ

Là khoảng thời gian cho phép nhà đầu tư mua bán chứng khoán với mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Chính vì thế, giá đóng cửa của phiên cũng chính là mức giá ATC của khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

Các loại lệnh được sử dụng: PLO

Và cũng tương tự như HOSE, HNX cho phép các giao dịch thỏa thuận diễn ra trong suốt khung thời gian giao dịch chứng khoán trong cả hai phiên sáng và chiều.

Đối với hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam (cần biết)
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30

Thị trường giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ được mở cửa sớm hơn so với cổ phiếu cơ sở, bắt đầu từ 8:45 với những khung giờ sau:

 • 08:45 – 09:00: Khớp lệnh định kỳ mở cửa – ATO
 • 09:00 – 11:30: Khớp lệnh liên tục I
 • 13:00 – 14:30: Khớp lệnh liên tục II
 • 14:30 – 14:45: Khớp lệnh định kỳ đóng cửa – ATC

Các loại lệnh sử dụng trong mua bán hợp đồng tương lai trong các khung giờ trên tương tự với giao dịch đối với cổ phiếu. Ngoài ra, hợp đồng tương lai VN30 có 2 vị thế đó là Long và Short tương ứng với mua và bán. Nhà đầu tư có thể sử dụng cả 2 vị thế này trong suốt khung thời gian giao dịch chứng khoán.

Khung giờ giao dịch tại UPCOM

Sàn UPCOM chỉ có 3 khung giờ giao dịch gồm:

 •  09:00 – 11:30: Khớp lệnh liên tục I
 •  11:30 – 13:00: Nghỉ trưa
 •  13:00 – 15:00: Khớp lệnh liên tục II

Các loại lệnh được sử dụng: LO

Sau đây là một bảng tóm tắt về các khung thời gian giao dịch chứng khoán trên cả 3 sàn để các bạn tiện theo dõi.

Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam (cần biết)
Khung thời gian giao dịch chứng khoán

Một số điểm đáng chú ý trong các khung thời gian giao dịch chứng khoán

Trải qua quá trình giao dịch trên thị trường, tôi nhận ra thị trường Việt Nam có rất nhiều điểm thú vị trong cách quản lí khung thời gian giao dịch. Những điều này tưởng chừng đơn giản nhưng lại trực tiếp tác động đến kết quả giao dịch của nhà đầu tư.

Phiên ATO, ATC

Phiên ATO, ATC được tổ chức theo phương thức khớp lệnh định kỳ trong 15 phút. Điều này là để hạn chế tối đa những rủi ro về biến động bất thường của cổ phiếu tại 2 thời điểm nhạy cảm này. Với một thị trường bị tác động mạnh bởi tâm lý đám đông như thị trường chứng khoán Việt Nam, điều này lại càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, phiên ATO, ATC trong ngày đáo hạn phái sinh thường xuyên thể hiện những xu hướng biến động bất thường của cổ phiếu Nguyên nhân của hiện tượng này đến từ nhiều yếu tố tuy nhiên việc xảy ra nhiều lần của những biến động này khiến cho nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong những phiên ATC và ATO.

Phiên ATO cũng là lúc nhà đầu tư thể hiện mức độ hào hứng của mình đối với tin tức đầu ngày khi khoảng thời gian đưa tin của các tờ báo tài chính sẽ bắt đầu trong khoảng 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Do vậy, các thông tin tiêu cực hay tích cực sẽ dễ dàng tác động đến giá khớp lệnh cuối cùng của phiên ATO.

Phiên khớp lệnh liên tục

Mặc dù khoảng thời gian khớp lệnh liên tục kéo dài nhất trong phiên, các mức giá cao nhất và thấp nhất trong phiên cũng thường được hình thành trong khoảng thời gian này.

Các khung thời gian giao dịch chứng khoán tại Việt Nam (cần biết)
Phiên khớp lệnh liên tục

Thông thường khoảng thời gian khối lượng giao dịch đạt đỉnh sẽ rơi vào 09:30 – 10:00 và 13:30 – 14:00. Đây cũng là khoảng thời gian mà lúc này tâm lí nhà đầu tư biến động mạnh nhất.

Như vậy, qua bài viết này, nhà đầu tư có thể nắm được các quy định về khung thời gian giao dịch chứng khoán tại các sàn chứng khoán ở Việt Nam. Người xưa có câu: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là 3 yếu tố để thành công, trong đó thiên thời là yếu tố hàng đầu. Các nhà đầu tư chứng khoán cũng cần phải nắm được các quy luật của thời gian trong phiên để có thể đưa ra quyết định chính xác.

Happy trading !

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed